Galerie Tattoos

japonais#samourai#koi#dragon
Koi,Japonais
Gregoire